Chat with us, powered by LiveChat

Blog Kiến thức nhân sự

Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

– Theo đó, đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng: 300%A + 30%A + 20% x 300%A = 390%A.

– Trong đó A là đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động.

– Trường hợp lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

Cung cấp bởi công ty Le & AssociatesComment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *