Chat with us, powered by LiveChat

Blog Luật lao động

Hướng dẫn cấp phép sử dụng lao động nước ngoài

                                         

Theo đó:

  • Việc nộp báo cáo nhu cầu sử dụng LĐNN phải được nộp trước ít nhất 30 ngày tại Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội (riêng với nhà thầu thì trước ít nhất 01 tháng tới Chủ tịch UBND tỉnh);
  • Khi sử dụng LĐNN không thuộc diện cấp giấp phép lao động, người sử dụng LĐ phải gửi văn bản đề nghị xác nhận (theo Mẫu số 10 tại Thông tư này) đến Sở LĐ-TB-XH;
  • Ngoài ra Thông tư hướng dẫn cụ thể về hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động và các mẫu giấy tờ đính kèm Phụ lục.

Thông tư này thay thế Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH và chính thức có hiệu lực vào ngày được ban hành.

Xem văn bản gốc tại đây.

Cung cấp bởi Le & AssociatesComment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *