Chat with us, powered by LiveChat

Blog Luật lao động

Hướng dẫn xác định người lao động đã qua học nghề

– Người đã được doanh nghiệp đào tạo hoặc tự học nghề và được kiểm tra, bố trí làm công việc yêu cầu phải qua đào tạo nghề;

– Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề của cơ sở nước ngoài;

– Có chứng chỉ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề hoặc hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề;

– Đã được cấp bằng nghề, trung cấp nghề…theo quy định tại Luật giáo dục 1998, Luật giáo dục 2005 và các quy định liên quan.

Mức lương của những đối tượng nêu trên phải cao hơn ít nhất 7% so với lương tối thiểu vùng.

Cung cấp bởi Le & AssociatesComment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *