Chat with us, powered by LiveChat

DỊCH VỤ NHÂN SỰ TIÊU BIỂU

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ

Đánh giá hành vi vô thức tăng độ chính xác của báo cáo về năng lực cá nhân/nhóm; và đưa ra khuyến nghị để tuyển dụng hoặc phát triển hiệu quả hơn. Xem thêm >>

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Các khóa đào tạo độc quyền, dựa trên kết quả đánh giá định lượng về khoảng lệch năng lực, tăng hiệu quả đầu tư đào tạo của doanh nghiệp.

Xem thêm >>

DỊCH VỤ THẦU NHÂN SỰ

Tiết kiệm chi phí, tăng sự linh hoạt, giảm thiểu rủi ro tranh chấp lao động nhờ giải pháp công nghệ nhân sự tiên tiến và độc đáo

Xem thêm >>

CÁC DỰ ÁN THÀNH CÔNG CỦA L & A

>> Xem thêm các dự án khác theo ngành

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

No Image is added.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NHÂN SỰ

 

     
"Click vào hình để xem thông tin"
Ông TRƯƠNG CHÍ DŨNG

GĐ nghiên cứu & phát triển

Le & Associates

"Click vào hình để xem thông tin"
Bà PHAN THỊ MỸ HẰNG

Giám đốc dịch vụ

Thầu nhân lực Le & Associates

"Click vào hình để xem thông tin"
Ông TRƯƠNG BÌNH NGUYÊN (Hector)

MBA University of Wales (MDIS Singapore)

     
"Click vào hình để xem thông tin"
Ông TRẦN MẠNH TƯỞNG

Giám đốc Dịch Vụ

Thầu nhân lực Khối Thương Mại

"Click vào hình để xem thông tin"
Ông PHẠM XUÂN TÙNG

Giám đốc Dịch vụ

Xử lý Hình Ảnh và số liệu tại NESSO

"Click vào hình để xem thông tin"
Ông TRẦN BẰNG VIỆT

Tổng Giám đốc

Đông A Solutions