Blog Dự án điển hình

Kho vận – Damco – Dự án Cho thuê nhân sự điển hình

L & A vinh hạnh là đối tác cung ứng nguồn lao động chất lượng cho Damco trong nhiều năm liền

Khách hàng: DAMCO

Phạm vi công việc:

  • Thầu quản lý nhân lực tại kho.

Thời gian: 2012 đến nay.

Số nhân viên: ~ 200.

Thách thức của dự án

  • Biến động rất lớn với tần suất cao trong kế hoạch sản xuất và số lượng nhân công;
  • Thời hạn tuyển dụng ngắn;
  • Bên giám sát thứ 3 yêu cầu cao về chứng từ, và nhấn mạnh về nhân quyền, an toàn lao động, phúc lợi, … áp dụng cả luật Việt Nam lẫn luật nước ngoài.

Giải pháp của L & A

  • Tìm kiếm và tuyển dụng tại nhiều địa điểm dựa trên một ma trận có các tiêu chí đã thống nhất;
  • Bố trí HRBP tại chỗ có năng lực;
  • Huấn luyện về nghiệp vụ, cập nhật các luật lao động mới nhất của VN và luật nước sở tại của khách hàng;
  • Định kỳ họp Ban quản lý hai bên để cập nhật và cân chỉnh.

Kết quả

  • L & A là nhà thầu nhân sự duy nhất của Damco từ năm 2012 đến nay;
  • Nhân viên của L & A luôn đạt 100% KPI khách hàng đề ra.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required