Chat with us, powered by LiveChat

Blog Dự án điển hình

Dự án Cho thuê nhân sự ngành Kho vận

Khách hàng: là một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics (bên thứ ba) hàng đầu thế giới, chuyên về giao nhận vận tải linh hoạt và các giải pháp cho chuỗi cung ứng. Công ty này có hơn 108.000 nhân viên với hơn 300 văn phòng tại 90 nước và đại diện tại hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Phạm vi công việc:

  • Thầu quản lý nhân lực tại kho.

Thời gian: 2012 đến nay.

Số nhân viên: ~ 200.

Thách thức của dự án

  • Biến động rất lớn với tần suất cao trong kế hoạch sản xuất và số lượng nhân công.
  • Thời hạn tuyển dụng ngắn. Bên giám sát thứ 3 yêu cầu cao về chứng từ và nhấn mạnh về nhân quyền, an toàn lao động, phúc lợi,… áp dụng cả luật Việt Nam lẫn luật nước ngoài.

Giải pháp của L & A

  • Tìm kiếm và tuyển dụng tại nhiều địa điểm dựa trên một ma trận có các tiêu chí đã thống nhất.
  • Bố trí HRBP tại chỗ có năng lực.
  • Huấn luyện về nghiệp vụ, cập nhật các luật lao động mới nhất của VN và luật nước sở tại của khách hàng.
  • Định kỳ họp Ban quản lý hai bên để cập nhật và cân chỉnh.

Kết quả

  • L & A là nhà thầu nhân sự duy nhất của khách hàng từ năm 2012 đến nay.
  • Nhân viên của L & A luôn đạt 100% KPI khách hàng đề ra.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required