Chat with us, powered by LiveChat

Blog Dự án điển hình

Dự án Thầu nhân lực sản xuất ngành Kho vận

Khách hàng: Với hơn 30 năm kinh nghiệm, khách hàng hiện là đơn vị hàng đầu tronh lĩnh vực sản xuất Công nghiệp Da giày, Sản xuất Công nghiệp Túi xách, Đầu tư – Kinh doanh – Quản lí Bất động sản & Hạ tầng công nghiệp, Cảng & Logistics, Du lịch, Thương mại & Dịch vụ.

Phạm vi công việc:

  • Thầu sản xuất theo sản lượng bao gồm hoạt động điều hành dự án và cung ứng nhân lực: dán tem hàng may mặc.

Thời gian: 03/2017 đến nay.

Số nhân viên: ~ 50.

Thách thức của dự án

  • Chưa có kinh nghiệm trong việc triển khai dán tem trong đóng gói hàng hóa.
  • Biến động mạnh về nhân sự do làm sản lượng theo mùa vụ.
  • Gặp khó khăn trong việc nâng cao năng suất.

Giải pháp của L & A

  • Đào tạo chuyên môn nhanh cho công nhân trong 1-2 ngày đầu.
  • Luân chuyển người lao động từ dự án khác trong mùa thấp điểm.
  • Cải thiện quản lý hiệu suất bằng các biện pháp LEAN, JIT,…
  • Tạo bộ chỉ số KPIs mới cho từng vị trí công việc.

Kết quả

  • Cung cấp nhân viên đủ trình độ và đúng thời gian.
  • Năng suất cải thiện từ 40-50%/công nhân.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *