Chat with us, powered by LiveChat

Blog Dịch vụ/Bán lẻ

Khối văn phòng – Dự án Cho thuê nhân sự điển hình

Khách hàng: là một trong những tập đoàn thương mại toàn cầu lớn nhất Nhật Bản, cung cấp các hoạt động dịch vụ thương mại (xuất khẩu, nhập khẩu và thương mại trung gian), đầu tư liên doanh và dự án quốc gia…

Phạm vi công việc:

  • Thuê ngoài nhân sự cho khối văn phòng.

Thời gian: 2006 đến nay.

Số nhân viên: ~ 50.

Vấn đề của khách hàng

  • Tuyển dụng gấp và yêu cầu cao, đặc biệt với vị trí quản lý;
  • Quản lý hồ sơ giấy tờ hết sức chặt chẽ, yêu cầu chi tiết và theo dõi sát sao.

Giải pháp của L & A

  • Vận dụng cơ sở dữ liệu có sẵn và mạng lưới của L & A để tìm ứng viên “đúng người – đúng việc”;
  • Tham dự các buổi phỏng vấn để hiểu rõ hơn về yêu cầu của khách hàng;
  • Liên tục cập nhật các chính sách, chế độ (bảo hiểm, tính lương, …) mới;
  • Tạo quy trình làm việc chặt chẽ với khách hàng và thông báo ngay khi có sự thay đổi.

Kết quả

  • Khách hàng từ năm 2006 đến nay, tiếp tục giao thêm dự án cho L & A; gần nhất là dự án từ 01/04/2016.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *