Chat with us, powered by LiveChat

Blog Sự kiện

L & A đồng hành cũng dự án kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sau hai vòng tuyển chọn, dự án “Kết nối và Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2011” (SME networking and mentoring program 2011) đã chính thức chọn được 50 lãnh đạo doanh nghiệp trẻ xuất sắc tham gia. Bên cạnh việc được các cố vấn cao cấp truyền thụ, tư vấn, các ứng viên cũng sẽ được nhận báo cáo cá nhân DISC mở rộng (Extended DISC) do công ty Giải pháp Vốn nhân lực Le & Associates (L & A) tài trợ.
Dự án Kết nối và Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2011 do nhóm học giả, sinh viên các chương trình học bổng Fulbright, Humphrey, International Visitor Leadership Program…thực hiện, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Đây là một trong 38 dự án trên toàn thế giới được Bộ Ngoại giao Hoa Kì chọn hỗ trợ tài chính, sau khi trải qua các vòng xét chọn rất kĩ lưỡng.

Trong dự án này, 50 ứng viên xuất sắc nhất được chọn sẽ được ban cố vấn gồm các chuyên gia kinh tế, giám đốc, ban quản trị từ những tập đoàn lớn trực tiếp truyền thụ kinh nghiệm về hướng phát triển hoạt động của doanh nghiệp trong 10 tháng (từ 03/03/2012 đến 16/12/2012).

Ngoài ra, 50 ứng viên này cũng sẽ được nhận báo cáo cá nhân DISC mở rộng (Extended DISC). Đây là công cụ đánh giá trực tuyến, cung cấp những báo cáo chuyên biệt và thuyết phục về cá nhân, nhóm hoặc tổ chức.

Extended DISC dựa trên tiền đề là không có người giỏi hay dở – mà chỉ có những con người khác nhau. Mọi người đều có cơ hội phát triển bằng cách nhận thức và chấp nhận những điểm mạnh – điểm yếu của bản thân đểtìm ra cách thức mới để biến chúng thành lợi điểm.
Hiện nay, L & A là đối tác chính thức của Extended DISC® International tại Việt Nam.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *