Chat with us, powered by LiveChat

Blog Sự kiện

L & A tư vấn xây dựng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) cho Vinasoy

Ngày 18/10/2011, L & A triển khai thực hiện dự án “Xây dựng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard)” tại nhà máy Sữa Đậu nành Việt Nam (Vinasoy). Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một hệ thống quản trị và đo lường chiến lược bằng cách kết hợp các chỉ số đo tài chính truyền thống và phi tài chính hướng đến tương lai, nhằm đảm bảo cho Vinasoy thực hiện được mục tiêu chiến lược phát triển bền vững 2011 – 2015. Dự kiến dự án được hoàn thành trong vòng 09 tháng.

 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược phát triển doanh nghiệp và giải pháp nhân lực, L & A tư vấn cho khách hàng quy trình triển khai Balanced Scorecard (BSC) chuẩn nhằm xác lập bản đồ chiến lược – kim chỉ nam cho chiến lược phát triển bền vững. Qua đó xác lập các hệ thống mục tiêu, các công cụ đánh giá hiệu quả công việc và năng lực để đo lường mức độ trưởng thành của từng cá nhân, bộ phận và toàn bộ doanh nghiệp. Balanced Scorecard (BSC) còn hỗ trợ doanh nghiệp tối đa hóa mọi nguồn lực trong môi trường kinh doanh cạnh tranh. Tích hợp các công cụ đo lường thành tích nhân viên và chỉ số năng lực của toàn hệ thống vào chính sách đãi ngộ là cơ sở cho phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *