Chat with us, powered by LiveChat

Blog Kiến thức nhân sự

L & A chia sẻ về chính sách lương và đãi ngộ trên INFO TV

Ngày 23/3/2013, ông Ngô Đình Đức – Tổng Giám Đốc CTCP Giải pháp Vốn nhân lực Le & Associates (L & A) tham gia chương trình “Nguồn nhân lực cho nền kinh tế” với tư cách khách mời. Chương trình được tổ chức bởi Info TV với chủ đề: Chính sách lương và chế độ đãi ngộ.

Đăng bởi Le & Associates.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required