Chat with us, powered by LiveChat

Blog Sự kiện

L & A tổ chức khóa học “Kỹ năng huấn luyện” cho Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential

Vào ngày 18 tháng 5, L & A đã tổ chức thành công buổi huấn luyện nghiệp vụ với chủ đề “Kỹ Năng Huấn Luyện” cho 23 nhân viên Prudential tại Pru plaza, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Buổi huấn luyện được đánh giá cao bởi nội dung giảng dạy hữu ích, cách đặt và truyền tải vấn đề chuyên nghiệp cũng như các hoạt động ngoài lề sát với thực tiễn mà mang tính ứng dụng cao đã giúp học viên nắm bắt được các mục tiêu giảng dạy được đề ra:

  • Nắm bắt các khái niệm về huấn luyện và các kỹ năng huấn luyện nhân viêc
  • Nâng cao và áp dụng kỹ năng lắng nghe hiệu quả
  • Có kiến thức về động cơ làm việc của bản thân và nhân viên cấp dưới

 

Sau khóa học, các nhân viên Prudential đã có những phản hồi tích cực và bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều cơ hội cùng hợp tác nhiều hơn với L & A trong lĩnh vực bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn trong tương lai.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *