Chat with us, powered by LiveChat

Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Tư vấn nâng cao năng lực quản lý nguồn nhân lực

Ngoài việc hỗ trợ xây dựng hệ thống, chúng tôi còn đánh giá tổng thể và tư vấn nâng cao năng lực hoạch định chiến lược và triển khai chiến thuật quản lý nguồn nhân lực cho bộ phận nhân sự. Gói dịch vụ này bao gồm trang bị kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ thuộc chức năng quản lý nhân sự để giúp doanh nghiệp sẵn sàng về nội lực nhằm hiện thực hóa thành công chiến lược phát triển năng động của mình.

Việc thay đổi tư duy của bộ phận nhân sự thành đối tác nhân lực (HRBP) với tâm thế tích cực chủ động làm kinh tế, chuyển giao kiến thức, kỹ năng và công nghệ hàng đầu thế giới từ L & A giúp trang bị đầy đủ để các nhân viên quản lý nhân lực của quý Công ty có thể tự tin tự lực xây dựng hệ thống quản lý, phát triển nhân lực đúng và đủ nhằm đáp ứng chiến lược kinh doanh của công ty.

Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu thông tin bên dưới hoặc liên hệ:

 

Liên hệ chúng tôi

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required