Blog Dự án điển hình

Ngành sản xuất – Dự án Cho thuê nhân sự điển hình

Khách hàng: Công ty hàng đầu thế giới về sơn và chất phủ, đồng thời là nhà sản xuất chính các hóa chất chuyên dụng, trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan với khoảng 45.000 nhân viên tại khoảng 80 quốc gia.

Phạm vi công việc :

  • Thuê ngoài nhân sự cho khối kinh doanh và kỹ thuật.

Thời gian: 2012 đến nay.

Số nhân viên: ~ 200.

Thách thức của dự án

  • Tuyển dụng khó & kỹ càng, đặc biệt với các vị trí đặc thù của ngành; yêu cầu báo cáo đột xuất trong thời gian ngắn;
  • Phải giải quyết nhiều vấn đề xảy ra do luôn có thay đổi về yêu cầu tuyển dụng;
  • Đòi hỏi giải quyết rất nhanh các sự cố nếu có.

Giải pháp của L & A

  • Hỗ trợ qua lại trong khâu tuyển dụng nhằm rút ngắn thời gian; và tận dụng cơ sở dữ liệu dôi dư của khách hàng;
  • Tham gia các buổi phỏng vấn ứng viên quản lý do L&A đề cử để nắm hiểu hơn nhu cầu và rút kinh nghiệm;
  • Xây dựng quy trình làm việc và xử lý sự cố rõ ràng; sẵn sàng trả lời ngay các thắc mắc của khách hàng, công nhân.

Kết quả

  • Nhân viên dự án của L & A luôn đạt 100% chỉ tiêu KPI do khách hàng đề ra.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required