Chat with us, powered by LiveChat

Blog Dự án điển hình

Dự án Thầu nhân lực sản xuất cho công ty năng lượng lớn nhất thế giới

Khách hàng: là một trong những công ty năng lượng lớn nhất thế giới, với khoảng 94.000 nhân viên và hoạt động tại hơn 70 quốc gia. Tại Việt Nam, đây là công ty chuyên sản xuất, kinh doanh và tiếp thị các sản phẩm dầu nhớt cao cấp cho ô tô, xe máy cá nhân đến các phương tiện vận chuyển chuyên dụng như xe trọng tải nặng, tàu biển cho các loại động cơ và máy công nghiệp.

Phạm vi công việc:

  • Thầu sản xuất với đầy đủ các hoạt động điều hành dự án và nhân sự, được chuyển đổi từ dự án Cho thuê nhân lực (2003 – 2011).

Thời gian: 2011 đến nay.

Số nhân viên: 59 ~ 100 (dựa trên yêu cầu theo mùa).

Thách thức của dự án

  • Khách hàng cần phải nâng cấp HRM trong hoạt động sản xuất và giảm bớt khối lượng công việc của đội ngũ quản lý.
  • Tiền công tăng nhưng năng suất vẫn giữ nguyên.

Giải pháp của L & A

  • Quản lý toàn diện với cam kết với KPIs đầu ra.
  • Quản lý nhân sự được thực hiện bởi một đối tác nhân sự hỗ trợ Trưởng dự án.
  • Tuyển dụng và chủ động đào tạo để thay thế hiệu suất kém.

Kết quả

  • Cải thiện năng suất: 10%.
  • Tiết kiệm chi phí: 13%.
  • Tiến trình sản xuất: 99%.
  • Tuân thủ an toàn – sức khỏe: 100%.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required