Chat with us, powered by LiveChat

Giới thiệu về L & A

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

20+ NĂM
Kinh nghiệm
100,000+ DỮ LIỆU
Ứng viên
   
20+ ĐỐI TÁC
Trong nước & Quốc tế
40,000+ GIỜ
Tư vấn & Đào tạo
   
150+  DỰ ÁN
Triển khai thành công/năm
150+ ẤN PHẨM
Phát hành hàng năm
   
9,000+  NHÂN VIÊN
Trên khắp cả nước
145% TĂNG TRƯỞNG
Doanh thu bình quân hàng năm
   
1 CÔNG TY VIỆT NAM ĐẦU TIÊN
Được cấp Giấy phép cho thuê LĐ
Top 50 DOANH NGHIỆP  NỘP THUẾ
Hàng đầu tại TPHCM

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required