Chat with us, powered by LiveChat

Giới thiệu về L & A

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

20+ NĂM
Kinh nghiệm
100,000+ DỮ LIỆU
Ứng viên
   
20+ ĐỐI TÁC
Trong nước & Quốc tế
40,000+ GIỜ
Tư vấn & Đào tạo
   
150+  DỰ ÁN
Triển khai thành công/năm
150+ ẤN PHẨM
Phát hành hàng năm
   
9,000+  NHÂN VIÊN
Trên khắp cả nước
145% TĂNG TRƯỞNG
Doanh thu bình quân hàng năm
   
1 CÔNG TY VIỆT NAM ĐẦU TIÊN
Được cấp Giấy phép cho thuê LĐ
Top 50 DOANH NGHIỆP  NỘP THUẾ
Hàng đầu tại TPHCM