Blog Kiến thức nhân sự

Nổi trội như một nhà lãnh đạo

Bản dịch thuộc về Le & Associates
Nguồn: Zenger Folkman

Sự khác biệt lớn nhất giữa nhà lãnh đạo và sếp là gì?

Sếp thích ra lệnh, họ “đẩy” nhân viên khi cần xong việc. Trong khi nhà lãnh đạo sẽ truyền cảm hứng, họ “đẩy” nhưng rồi lại “kéo” nhân viên để chung tay cùng nhau đến đích.

>>Xem thêm các video khác

Tóm lược bài chia sẻ:

 • Lúc các cô con gái của tôi còn nhỏ,
 • Tôi hỏi chúng: “Lãnh đạo là làm gì nhỉ?”
 • Và cô gái cả Rachel, nói: “Họ là sếp. Họ ra lệnh cho người khác.”
 • Tôi mới hỏi: “Sao con lại có ý nghĩ đó?”
 • Chúng trả lời: “Từ bố chứ ai. Bố luôn tự xưng mình là sếp còn gì.”
 • Tôi nghĩ trước đây, chúng ta đều đã quen với “thúc đẩy” và chú trọng tới kết quả.
 • Đó là một quan điểm khá cảm tính của chúng ta.
 • Và khi sếp cần xong việc, họ đẩy.
 • Chúng tôi đã nghiên cứu vấn đề này và xem xét những nhà lãnh đạo giỏi đẩy.
 • Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo kiệt xuất sẽ làm cả hai.
 • Nếu bạn đẩy giỏi thì chỉ mới đi được nửa đường thôi.
 • Để đến được đích, bạn phải kết hợp đẩy và kéo.
 • Chúng tôi nghĩ mỗi người đều có thể trở thành nhà lãnh đạo truyền cảm hứng tốt.
 • Khi trong tổ chức xuất hiện nguồn cảm hứng, nó sẽ thay đổi mọi người từ công việc sang nhiệm vụ và mục tiêu.
 • Từ đó, mọi người sẽ tạo được sự khác biệt to lớn.
 • Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo có giá trị và có kỹ năng mà không phải ai cũng có được, đây chính là thứ bạn đang tìm kiếm.
 • Điều này sẽ giúp bạn nổi bật và tạo khác biệt so với người khác.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required