Blog Dự án điển hình

Dự án Thầu nhân lực sản xuất trồng, thu hoạch và sơ chế các loại nông sản sạch

Khách hàng: Khách hàng là tập đoàn đa ngành nghề, hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, thương mại điện tử, giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp, sản xuất ô tô…

Phạm vi công việc:

 • Thầu sản xuất trồng, thu hoạch và sơ chế các loại nông sản sạch theo qui trình công nghiệp.

Thời gian:

 • Từ tháng 4/2016 đến nay .

Đầu người: 300.

Vấn đề của khách hàng

 • Không có kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp;
 • Số lượng ứng viên bị hạn chế do ở vùng sâu vùng xa và yêu cầu tay nghề lao động cao.

Giải pháp của L & A

 • Học tập quy trình nuôi trồng từ công nhân/kỹ thuật viên có kỹ năng và kinh nghiệm trong các mô hình trang trại lớn ở Đà Lạt / Lâm Đồng;
 • Sàng lọc và tuyển chọn các thành viên chủ chốt trong nhóm cựu công nhân để tận dụng kinh nghiệm của họ;
 • Khởi động chiến dịch tuyển dụng đại chúng trong khu vực và các vùng lân cận với lợi ích rõ ràng và sự tuân thủ;
 • Áp dụng sản phẩm của LEAN, HR Kaizen để giảm số lượng nhân viên.

Kết quả

 • 4 tuần đầu tuyển đủ 150 công nhân viên đạt tiêu chuẩn cho toàn bộ dự án;
 • Xây dựng KPI cụ thể cho mỗi vị trí công việc;
 • Năng suất cải thiện từ 15-20%/ vị trí công việc;
 • Giảm 40% số lượng nhân sự.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required