Chat with us, powered by LiveChat

Blog Dự án điển hình

Dự án Thầu nhân lực sản xuất trồng, thu hoạch và sơ chế các loại nông sản sạch

Khách hàng: Khách hàng là tập đoàn đa ngành nghề, hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản, bán lẻ, thương mại điện tử, giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp, sản xuất ô tô,…

Phạm vi công việc:

 • Thầu sản xuất trồng, thu hoạch và sơ chế các loại nông sản sạch theo quy trình công nghiệp.

Thời gian:

 • Từ tháng 04/2016 đến nay .

Đầu người: 300.

Vấn đề của khách hàng

 • Không có kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.
 • Số lượng ứng viên bị hạn chế do ở vùng sâu vùng xa và yêu cầu tay nghề lao động cao.

Giải pháp của L & A

 • Học tập quy trình nuôi trồng từ công nhân/kỹ thuật viên có kỹ năng và kinh nghiệm trong các mô hình trang trại lớn ở Đà Lạt / Lâm Đồng.
 • Sàng lọc và tuyển chọn các thành viên chủ chốt trong nhóm cựu công nhân để tận dụng kinh nghiệm của họ.
 • Khởi động chiến dịch tuyển dụng đại chúng trong khu vực và các vùng lân cận với lợi ích rõ ràng và sự tuân thủ.
 • Áp dụng sản phẩm của LEAN, HR Kaizen để giảm số lượng nhân viên.

Kết quả

 • 4 tuần đầu tuyển đủ 150 công nhân viên đạt tiêu chuẩn cho toàn bộ dự án.
 • Xây dựng KPI cụ thể cho mỗi vị trí công việc.
 • Năng suất cải thiện từ 15-20%/ vị trí công việc.
 • Giảm 40% số lượng nhân sự.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required