Chat with us, powered by LiveChat

Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Quản lý lương

Các giá trị lớn nhất mà quý Công ty sẽ nhận được từ L & A, như các khách hàng khác của chúng tôi trong 20 năm qua, là hiệu dụng về chi phí của bộ phận tiền lương, sự bảo mật, tính chính xác và tuân thủ Luật lao động.

Là đơn vị cung cấp giải pháp thuê ngoài nhân lực trọn gói, việc tính lương & phúc lợi chính xác cho số lượng nhân viên gần 10.000 người về một đầu mối, theo dõi các chế độ, triển khai việc khai báo, thanh toán và phản hồi cho từng người lao động, cập nhật luật và chính sách lao động,… là một năng lực cốt lõi của L & A.

Đội ngũ nhân sự quản lý lương của chúng tôi là những người thực sự tâm huyết, chi tiết và hội đủ năng lực để tư vấn về lao động tiền lương cho công ty lẫn từng nhân viên của quý vị. Thêm vào đó, họ được trang bị một hệ thống công nghệ thông tin thông minh và bảo mật giúp cho quý vị không chỉ truy cập, dễ dàng phê duyệt tất cả số liệu, bảng lương, báo cáo,… bất cứ khi nào, ở đâu mà còn thoải mái tương tác hai chiều với từng nhân viên.
Để liên hệ nhận tư vấn về Dịch vụ Quản lý lương của L & A, bạn có thể điền vào thông tin bên dưới hoặc liên hệ:

Liên hệ chúng tôi

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required