Chat with us, powered by LiveChat

Blog Luật lao động

Quy định mới về chế độ thai sản năm 2018

Từ ngày 01/7/2018, sẽ tăng mức hưởng đối với một số chế độ thai sản dành cho lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể như sau:

1. Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

2. Tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Việc tăng này nhằm phù hợp với chính sách tăng lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2018.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào các quy định pháp luật sau đây:

– Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

– Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Khoản 2 Điều 29 và Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

ThuvienphapluatComment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *