Chat with us, powered by LiveChat

Blog Sự kiện

Ra mắt sách “Bàn chuyện nhân lực 3”

Nhân kỉ niệm 15 năm thành lập và phát huy từ thành công của hai tập sách trước, ngày 20/06/2015, Công ty Cổ phần L & A (Le & Associates) xin trân trọng giới thiệu đến quí độc giả quyển sách “Bàn chuyện nhân lực 3” với nội dung xoay quanh vấn đề quản lý con người trong doanh nghiệp nhưng dưới những góc nhìn mới mẻ và đa dạng hơn theo 05 nhóm chủ đề chính:

(1) (Strategy) – Thiết lập chiến lược

(2) (Initiative) – Sáng tạo

(3) (Building) – Xây dựng hệ thống

(4) (Operation) – Vận hành chuyên nghiệp

(5) (Transfer) – Chuyển giao kế thừa

Thông qua quyển sách, các tác giả chia sẻ đến với quí độc giả những kinh nghiệm thực tiễn của chính mình trong nhiều năm quản lý doanh nghiệp trong nước và quốc tế ở tầng chiến lược hoặc chiến thuật nhưng mẫu số chung vẫn là con người và những ứng xử với con người trong doanh nghiệp cho một mục tiêu chung là cùng phát triển bền vững.

Bàn chuyện Nhân Lực 3 được xuất bản song ngữ Việt – Anh với sự đóng góp to lớn của những khách mời đáng kính như: Alan Phan, Huy Nam, Koichi Hori, Lê Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Tân Kỷ, Paul Brown và Ted Nguyen cùng các tư vấn viên và quản trị viên cao cấp của L & A.

Quyển sách được xuất bản 2,000 cuốn để gửi tặng lãnh đạo và cán bộ quản lý nhân sự các doanh nghiệp trên toàn quốc.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required