Chat with us, powered by LiveChat

Blog Sự kiện

Tải slide của diễn giả trong webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia”, chuyên đề số 3 “Những năng lực thiết yếu của HRBP”

Webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia”, chuyên đề số 3 “Những năng lực thiết yếu của HRBP”

Diễn giả: 

  1. Bà Võ Thanh Phương Mai, Giám đốc Đối tác Nhân sự, Cargill Vietnam
  2. Ông Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Nguồn Nhân lực Vùng, Marico South East Asia

>> Đăng ký nhận slide của diễn giả tại webinar tại đây:

Xin vui lòng liên hệ email: cs@l-a.com.vn hoặc sđt: 0902 989 578 nếu Anh/Chị không tải được.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required