Chat with us, powered by LiveChat

Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Dịch vụ thầu nhân lực sản xuất

Có phải Quý khách đang tìm kiếm những giá trị của dịch vụ thầu nhân lực sản xuất sau đây?

  • Nhân sự linh động theo mùa vụ, dự án
  • Quản lý tốt định phí, tối ưu hóa lợi nhuận
  • Giảm rủi ro về tranh chấp lao động
  • Tránh gánh nặng về tuyển dụng và đào tạo nhân lực

Để đáp ứng các mong đợi này, L & A nhận thầu nhân lực trong sản xuất và gánh vác mọi công việc về cung ứng và quản lý nhân lực từ thu hút, đào tạo, giám sát, động viên để đạt sản lượng và chất lượng cam kết với quý khách hàng. Dịch vụ phí sẽ được tính theo đơn giá nhân với số lượng sản phẩm mà L & A làm ra.
Ưu điểm của L & A trong dịch vụ này là đội ngũ đối tác nhân sự (HRBP) am hiểu môi trường sản xuất về an toàn và kỷ luật lao động. Chúng tôi mang lại giải pháp luân chuyển và tùy biến theo mùa vụ rất cao, với sự hỗ trợ của đội quản lý dự án tại địa bàn.
Các công đoạn mà chúng tôi đã và đang thực hiện thầu nhân lực với tổng số gần 5,000 nhân viên bao gồm gia công, đóng gói, điều phối sản xuất, quản lý chất lượng, kho bãi và phân phối trong các ngành như Sản xuất, Dược phẩm, Nông nghiệp, Kho vận

Để liên hệ nhận tư vấn về Dịch vụ Thầu nhân lực và cung ứng nhân sự của L & A, bạn có thể điền vào thông tin bên dưới hoặc liên hệ:

Khách hàng tiêu biểu

Liên hệ chúng tôi

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required