Chat with us, powered by LiveChat

Blog Luật lao động

Thời gian NLĐ được nghỉ ngơi nhưng vẫn tính vào giờ làm việc

Trong thời gian làm việc, người lao động (NLĐ) được nghỉ ngơi giữa giờ mà vẫn tính vào giờ làm việc.

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định rõ tại Điều 108 Bộ luật lao động 2012, Điều 5 Nghị định 45/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  • Khi làm việc trong điều kiện bình thường (ca làm liên tục 08 giờ) hoặc trong trường hợp được rút ngắn (ca làm liên tục 06 giờ) thì NLĐ được nghỉ giữa giờ 30 phút và tính vào thời giờ làm việc. Như vậy, thời giờ làm việc thực tế của NLĐ sẽ là 07 giờ 30 phút (điều kiện bình thường) hoặc 05 giờ 30 phút (trường hợp rút ngắn).
  • Ngoài thời gian nghỉ ngơi như trên, nếu NLĐ làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên (kể cả số giờ làm thêm) thì được nghỉ ít nhất 30 phút và tính vào giờ làm việc.
  • Trường hợp NLĐ làm việc vào ban đêm thì được nghỉ giữa giờ 45 phút và tính vào giờ làm việc.
  • Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ nêu trên, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn dành cho NLĐ và ghi vào nội quy lao động.


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *