Chat with us, powered by LiveChat

Blog Kiến thức nhân sự

Thuê ngoài và thuê ngoài nhân sự là gì?

Thuê ngoài là hoạt động phân bổ các phần trong quy trình kinh doanh cho những bên cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp ngoài công ty. Phần lớn các tổ chức không thể tự mình xử lý tất cả hoạt động trong chuỗi quy trình kinh doanh. Thêm vào đó, một số quy trình mang tính tạm thời và doanh nghiệp không có ý định thuê người tự thực hiện những phần việc này, khi đó doanh nghiệp có thể lựa chọn thuê ngoài nhân sự.

Khi thuê nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, những nhà cung cấp này sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành công việc và bảo vệ tài sản cho doanh nghiệp.
Tuy vậy, trước khi thuê bên thứ ba xử lý bất kỳ phần việc nào, chúng ta cần phải hiểu ưu khuyết điểm của thuê ngoài. Dù việc thuê ngoài đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức, hoạt động này cũng có thể tạo ra nhiều khó khăn nếu không thuê đúng nhà cung cấp dịch vụ.

Ưu khuyết điểm của thuê ngoài
Bất cứ hoạt động kinh doanh nào, kể cả Thuê ngoài, đều có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Trong hầu hết các trường hợp, thuê ngoài mang đến cho doanh nghiệp nhiều lợi ích hơn là bất lợi.

Lợi thế của thuê ngoài
1. Nhanh chóng và chuyên nghiệp: Hầu hết các nhiệm vụ được giao cho những chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Những chuyên gia này sở hữu các trang thiết bị chuyên dụng và thành thạo kỹ thuật. Đôi khi, thiết bị và kỹ thuật của họ ưu việt hơn đơn vị đi thuê rất nhiều. Kết quả là công việc sẽ được hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả hơn.
2. Tập trung vào hoạt động cốt lõi: Thuê ngoài các hoạt động hỗ trợ giúp tổ chức có nhiều thời gian hơn để củng cố các hoạt động cốt lõi.
3. Chia sẻ rủi ro: Một trong những yếu tốt quan trọng để xác định kết quả của một dự án là rủi ro. Thuê ngoài một số phần trong hoạt động kinh doanh giúp tổ chức chuyển những rủi ro nhất định sang những công ty được thuê. Vì công ty nhận thuê ngoài là chuyên gia trong ngành, như vậy sẽ có kế hoạch tốt hơn để giảm rủi ro.
4. Giảm phí vận hành và tuyển dụng: Thuê ngoài là một cách để tránh nhu cầu phải tuyển dụng nhân viên; vì lẽ này, thuê ngoài sẽ giúp giảm phí tuyển dụng và vận hành đến mức thấp nhất có thể. Đây là một trong những lợi thế lớn nhất của hoạt động thuê ngoài.

Bất lợi của thuê ngoài
1. Rủi ro lộ thông tin mật: Khi thuê ngoài dịch vụ Nhân sự, Lương, và Tuyển dụng, doanh nghiệp có thể gặp phải rủi ro để lộ thông tin mật của công ty cho bên thứ ba
2. Đồng bộ hóa giao phẩm: Trường hợp mà bạn chọn sai đối tác thuê ngoài, một vài vấn để bạn sẽ gặp phải bao gồm khoảng thời gian giao hàng dài hơn, sản phẩm được làm ra dưới tiêu chuẩn chất lượng, và phân loại trách nhiệm không phù hợp. Trong những trường hợp này, tự điều chỉnh lại các yếu tố nội bộ sẽ dễ dàng hơn thuê ngoài.
3. Phí ngầm: Mặc dù hầu hết việc thuê ngoài đem lại lợi ích về giá cả, các chi phí ngầm trong việc ký hợp đồng xuyên biên giới có thể trở thành những rủi ro nghiêm trọng.
4. Thiếu tập trung vào khách hàng: Một công ty được thuê ngoài có thể phải đáp ứng nhu cầu của nhiều tổ chức cùng một lúc. Trong những trường hợp này, công ty nói trên có thể sẽ không tập trung vào việc hoàn thành công tác mà tổ chức của bạn giao cho họ.
Cân nhắc những ưu khuyết của việc thuê ngoài nói trên, bạn nên luôn luôn xác định cụ thế mức quan trọng của nhiệm vụ được thuê ngoài. Một tổ chức sẽ được lợi từ việc cân nhắc kỹ lưỡng những ưu thế cũng như khuyết điểm của hoạt động thuê ngoài trước khi chính thức thực hiện.

Những ngành kinh doanh được thuê ngoài nhiều nhất gồm có:

  • Thuê ngoài IT
  • Gia công pháp lý
  • Phát triển nội dung
  • Thiết kế & bảo trì Web
  • Tuyển dụng/thuê ngoài nhân sự
  • Hậu cần
  • Sản xuất
  • Chăm sóc khách hàng

Tại sao các tổ chức muốn thuê ngoài quá trình kinh doanh?
Những yếu tố chính khiến cho xu hướng thuê ngoài và thuê ngoài nhân sự gia tăng bao gồm:
 Thiếu nguồn lao động chuyên gia trong một số giai đoạn trong chu trình kinh doanh
 Sự hiện diện của nguồn lao động rẻ hơn, nhưng không làm giảm chất lượng sản phẩm
 Doanh nghiệp có thể tập trung vào những hoạt động kinh doanh cốt lõi
Những yếu tố này đã góp phần rất lớn cho sự hình thành vị thế của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thuê ngoài ở nhiều nước trên thế giới. Năng lực truyền thông, chuyên môn và những chào mời tài chính ưu đãi là những lợi ích quan trọng nhất mà hoạt động thuê ngoài mang lại cho doanh nghiệp.Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sign up to download ebook “On Human Capital Development – Volume 3” (Bàn chuyện nhân lực 3)

* indicates required

* indicates required


Sign up to download the “18 Sales competences” report

* indicates required


Sign up to receive L & A’s latest offers

* indicates required