Chat with us, powered by LiveChat

Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Trung tâm đánh giá của L & A hiện chủ yếu cung cấp các đánh giá trực tuyến dựa trên hành vi, giúp doanh nghiệp và quản trị viên có các bằng chứng khoa học, định lượng và đáng tin cậy để lập kế hoạch, ra quyết định tốt hơn nhằm cải thiện chất lượng nhân lực, tăng hiệu quả làm việc của cá nhân và nhóm, phát triển đội ngũ lãnh đạo trung và cao trong công ty.

Giá trị mà các bài đánh giá của chúng tôi mang lại gồm:

ĐÚNG

Tuyển dụng

Phân công việc

Phát triển nhân sự

SAI

Xung đột giữa các phòng ban, cá nhân – tập thể

Tỷ lệ nhảy việc

Chi phí cơ hội

TĂNG

Sự tương tác của nhân viên

Năng suất làm việc

Hiệu quả giao tiếp

Tính bền vững của văn hóa doanh nghiệp

Đối tác phát triển những công cụ đánh giá này là những công ty tư vấn uy tín hàng đầu trên thế giới, đã được Forbes 500 sử dụng và công nhận trong nhiều năm qua, hiện có mặt tại 60 quốc gia và được khai thác độc quyền tại Việt Nam bởi L&A. Xem thêm thông tin về các đối tác của chúng tôi tại đây.

>> Mục đích đánh giá Xem thêm >>
>> Nhằm tuyển dụng, bố trí công việc đúng và phát triển cá nhân Xem thêm >>
>> Nhằm xây dựng và nâng cao hiệu quả công việc đội nhóm Xem thêm >>
>> Nhằm cải thiện hiệu quả bán hàng Xem thêm >>
>> Nhằm phát triển năng lực lãnh đạo Xem thêm >>
>> Nhằm củng cố văn hóa doanh nghiệp, thu hút giữ chân nhân tài, tăng gắn kết của nhân viên Xem thêm >>

Liên hệ chúng tôi