Chat with us, powered by LiveChat

Blog Luật lao động

03 trường hợp người lao động được đi làm trễ, về sớm: Vẫn hưởng 100% lương

Thông thường, người lao động (NLĐ) phải đi làm, rời trụ sở Công ty đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ như có con nhỏ được về sớm, NLĐ được quyền đi làm về trễ, về sớm nhưng vẫn được hưởng nguyên lương và người sử dụng lao động buộc phải đồng ý.

Một là, lao động nữ được đi trễ, về sớm trong thời gian hành kinh (tổng thời gian đi trễ, về sớm không được quá 30 phút/ngày hành kinh).

Hai là, lao động nữ được đi trễ, về sớm trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi (tổng thời gian đi trễ, về sơm không được quá 60 phút/ngày làm việc) (có con nhỏ được về sớm).

Trường hợp của bạn không nói rõ con bạn bao nhiêu tuổi nên phải phụ thuộc vào độ tuổi của con bạn để xác định số ngày nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau. Nếu con bạn từ đủ 7 tuổi trở lên thì bạn không được hưởng chế độ này.

Ngoài ra, pháp luật hiện hành không quy định con ngoài giá thú hay con trong giá thú bị ốm đau thì người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới được hưởng chế độ này. Như vậy, dù là con ngoài giá thú hay con trong giá thú bạn vẫn được nghỉ để chăm sóc con khi con ốm đau.

Ba là, nếu trong Thỏa ước lao động, Nội quy lao động của Công ty có quy định thêm về các trường hợp NLĐ được đi trễ, về sớm và hưởng nguyên lương thì NLĐ đương nhiên được hưởng quyền lợi này.

Theo Thuvienphapluat

Xem thêm

Con ốm cha mẹ được nghỉ mấy ngày

 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *