Chat with us, powered by LiveChat

Blog Sự kiện

Webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia”, chuyên đề số 9 “Phương pháp & công cụ đánh giá năng lực” ngày 23/04/2021

Qua khảo sát với 195 anh chị chuyên viên nhân sự do L & A thực hiện gần đây thì chỉ có 16% hài lòng với công cụ đánh giá đang sử dụng và trên 80% mong muốn được tìm hiểu thêm về các công cụ DISC, đánh giá 360 độ cũng như các công cụ đánh giá phổ biến khác. Chính vì lý do này, L & A quyết định tổ chức webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia” chuyên đề số 9 “Phương pháp & công cụ đánh giá năng lực” để giúp đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và so sánh các phương pháp và công cụ đánh giá nhân viên hiệu quả.

** Vui lòng đặt câu hỏi cho chuyên gia và đăng ký để nhận link tham dự tại đây: (Link)

Thông tin chương trình webinar “Hỏi đáp cùng chuyên gia”, chuyên đề số 9 “Phương pháp và công cụ đánh giá năng lực”:
▶ Thời gian: 14.00 – 16.00g ngày 23/04/2021
▶ Nền tảng Zoom và livestream trên Facebook của Le & Associates
▶ Đối tượng tham gia: quản lý nhân sự, chuyên viên L&D
▶ Link đăng ký tham gia: (Link)


Chuyên đề sẽ tập trung giải đáp thắc mắc liên quan tới các vấn đề sau:

  • Bài test hành vi DISC và Extended DISC
  • Phản hồi/ đánh giá 360 độ
  • Phỏng vấn dựa trên năng lực hoặc hành vi (CBI/ BEI)

Với sự tham dự của các diễn giả: 

  • Ông Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, GĐ điều hành cấp cao – Quản trị văn hóa & đội ngũ, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ
  • Ông Trương Chí Dũng, GĐ Nghiên cứu & Phát Triển, Le & Associates
  • Bà Nguyễn Tuyết Minh, GĐ dịch vụ tư vấn & phát triển tổ chức, Le & AssociatesComment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *