Chat with us, powered by LiveChat

Dịch vụ Nhân sự và Cung ứng Nhân lực

Tư vấn xây dựng Kế hoạch phát triển cá nhân

Mục đích của dịch vụ này là nhằm thúc đẩy nhanh việc phát triển con người bằng một kế hoạch cá nhân hóa phù hợp với điểm mạnh, đam mê của nhân viên và nhu cầu của công việc cụ thể trong doanh nghiệp.

L & A đã nhận được tín nhiệm từ các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt nam như Saigon Co-op Group, Kềm Nghĩa,… trong gói dịch vụ này là nhờ kết hợp giữa các công nghệ và cơ sở dữ liệu độc quyền, hợp tác với đối tác hàng đầu thế giới, trong đánh giá định lượng, phân tích năng lực hành vi và phỏng vấn trực tiếp.

Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu thông tin bên dưới hoặc liên hệ:

Key clients

 

Liên hệ chúng tôi